สถานีนิชิโอะเป็นสถานีบนรถไฟสายเมเทะทสึนิชิโอะตั้งอยู่ในซุมิโยชิโจ เมืองนิชิโอะ จังหวัดไอจิ ถือเป็นสถานีตัวแทนของเมืองนิชิโอะ

Address 4-18 Sumiyoshicho, Nishio, Aichi, 445-0851

〒445-0851西尾市住吉町4-18
Directions

จากสถานีเมเทะทสึนาโกย่าถึงสถานีนิชิโอะผ่านสถานีชินอันโจ : 1 ชั่วโมง

Contact

0563-57-2037

Websites Official Site(JPN)https://www.meitetsu.co.jp/train/station_info/line03/station/1419.html

Search from Map

  • See
  • Do
  • ico-nav-eat Eat
  • Stay
  • Buy
  • All

Search from current location