"หมู่บ้านไอโนคุระกัสโชทสึคุริ" มรดกโลกอยู่ในโกคายามะ เมืองนันโตะ จังหวัดโทยามะ เป็นหมู่บ้านที่ทรงคุณค่าเพราะยังคงบ้านเรือนแบบกัสโชทสึคุริไว้และยังคงมีผู้คนใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ แม้จะเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ แต่ก็ แต่ก็มีเสน่ห์หลายอย่าง ทั้งมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไอโนคุระ, พิพิธภัณฑ์อุตสาหกรรมดั้งเดิม ไอโนคุระ, ร้านขายของที่ระลึก, ร้านอาหารไปจนถึงโรงแรมสไตล์กัสโช ที่ "โกคายามะกัสโช โนะ ยาโดะ โชชิจิ" คุณสามารถรับประทานเต้าหู้โกคายามะที่มีชื่อเสียง อาหารปลาแม่น้ำ ฯลฯ โดยนั่งรอบ ๆ เตาไฟได้ และคุณยังสามารถพักค้างคืนที่นี่ได้อีกด้วย มาลองช่วงเวลาแห่งความสุขด้วยการพักที่มรดกโลกดูไหม

Address 421 Ainokura, Nanto, Toyama 939-1915

〒939-1915富山県南砺市相倉421
Contact

0763-66-2206

Websites Official Site(ENG)https://www.syo-7.jp/e/index.html

Search from Map

  • See
  • Do
  • ico-nav-eat Eat
  • Stay
  • Buy
  • All

Search from current location