Address Matsudaira-cho, Toyota-shi, Aichi 444-2202

〒444-2202 愛知県豊田市松平町
Directions

SUBWAY
จากสถานีนาโกย่า (Nagoya Station) รถไฟสายฮิกาชิยามา (Higashiyama Line) ไปที่สถานีฟุชิมิ (Fushimi station) และนั่งรถไฟใต้ดินสายทสึรุไม (Tsurumai line). ลงที่สถานีโตโยต้าชิ (Toyotashi station) และนั่งแท็กซี่ประมาณ 30 นาที
หรือนั่งรถบัสโออิเด็ง (Oiden community bus) ไปโอนุม่า (Onuma) ใช้เวลาประมาณ 40 นาที ลงที่มัทสึไดระโก (Matsudaira-gou)

Contact

Tel: 0565-77-8089

Search from Map

  • See
  • Do
  • ico-nav-eat Eat
  • Stay
  • Buy
  • All

Search from current location