แนะนำพื้นที่

เมืองอิกะหรือที่รู้จักกันในนามบ้านเกิดของนินจาอิกะ เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติและทรัพยากรทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย ณ ใจกลางเมืองอิกะ มีเมืองล่างปราสาทที่ได้รับการรักษามาเป็นอย่างดีตั้งแต่ในช่วงสมัยเอโดะและทิวทัศน์ของเมืองในเวลานั้นยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน

Iga Movie

สัมผัสเสน่ห์ของอิกะ

Search from Map

  • See
  • Do
  • ico-nav-eat Eat
  • Stay
  • Buy
  • All

Search from current location