|Liu Liu

1 มิถุนายน ถึง 15 ตุลาคม: ชมการจับปลาด้วยนกกาน้ำที่แม่น้ำคิโสะที่เมืองอินุยามะ

【กิจกรรมในปี 2560 ได้สิ้นสุดไปแล้ว】

จับปลาแบบอุไคที่แม่น้ำคิโสะ (การจับปลาด้วยนกกาน้ำ) มีให้เห็นในช่วงวันที่ 1 มิถุนายนจนถึง 15 ตุลาคมของทุกปี ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ผู้เข้าชมสามารถเช่าเรือที่ออกแบบให้มีหลังคาสำหรับการชมประเพณีดังกล่าวโดยเฉพาะ เรือลักษณะนี้มีชื่อเรียกว่า “ยะกะตะ-บุเนะ” การจับปลาแบบอุไคเป็นกระบวนการจับปลาที่มีมาตั้งแต่ 1300 ปีที่แล้ว การได้ชมชาวประมงดึงปลาอะยุออกจากปากของเหล่านกกาน้ำจึงเหมือนกับชมภาพเขียนในสมัยโบราณที่ถูกเสกให้มีชีวิต

ในช่วงกลางวันพื้นหลังที่จะเห็นเมื่อมาชมการจับปลาแบบอุไคคือปราสาทอินุยามะซึ่งเป็นมรดกแห่งชาติของญี่ปุ่น ในขณะที่บรรยากาศในช่วงกลางคืนจะให้ความรู้สึกที่น่ามหัศจรรย์ราวกับมีเวทย์มนตร์แฝงอยู่ในความมืด นอกจากนี้ผู้เข้าชมยังสามารถรับประทานอาหารบนเรือได้ด้วย อย่าพลาดที่จะมาสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นโบราณแบบนี้ด้วยตัวของคุณเอง!


แปลโดย ปัญจพร สง่าอนันต์วงษ์

Related Spots

Search from map