| กองบรรณาธิการ Centrip

วันที่ 5 มิถุยายน เทศกาล Atsuta ที่ศาลเจ้า Atsuta Jingu

งานเทศกาลของศาลเจ้า Atsuta Jingu เป็นหนึ่งในงานเทศกาลที่สำคัญของนาโงยะและภูมิภาค Chubu ของญี่ปุ่น งานเทศกาลนี้จัดขึ้นวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี และเป็นที่รู้จักในชื่อ Shobu-sai หรือการเฉลิมฉลองประจำปีของศาลเจ้า Atsuta Jingu อีกด้วย

เมื่อก่อนนั้นได้มีการส่งผู้นำสารไปยังศาลเจ้าเพื่อมอบ goheimotsu (กระดาษสีขาวเพื่อการประกอบพิธีกรรมทางชินโต) ศาลเจ้า Atsuta Jingu และบริเวณใกล้เคียงจึงได้มีการประดับตกแต่งพื้นที่ด้วยสิ่งที่น่าสนใจ เช่น นำยัญเส้นบาง ๆ มาผูกด้วยฟางข้าว มีการจัดเทศกาลพลุที่สวน Jingu (สวนของศาลเจ้า) มีการแข่งขันศิลปะการป้องกันตัวและรายการบันเทิง และมี kodomo mikoshi หรือศาลเจ้าจำลองสำหรับเด็ก ๆ อีกด้วย

จัดขึ้น : วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี
เวลา : เทศกาลเริ่มตั้งแต่ 10 โมง และงานพลุช่วง 19:40 - 20:30 น.
ค่าใช้จ่าย : ฟรี


แปลโดย กรวิกา ปุณณวัฒน์

Search from Map

  • See
  • Do
  • ico-nav-eat Eat
  • Stay
  • Buy
  • All

Search from current location