| กองบรรณาธิการCentrip

4-5 สค. เทศกาลคุวานะ อิชิโดริ

เทศกาลคุวานะ อิชิโดริ ขึ้นชื่อว่าเป็น “เทศกาลที่ครึกครื้นมากที่สุดของประเทศญี่ปุ่น” จัดขึ้นสองวันตั้งแต่วันที่ 5 สค.
ณ ศาลเจ้าคะสึงะ เมืองคุวานะ เป็นเทศกาลที่ทางยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรม

กลุ่มไม่มีรูปร่าง เมื่อเดือนธันวาคม ปี พศ.2559 ในงานจะมีขบวนแห่รถลากที่ตกแต่งอย่างสวยงามตระการตา
ประดับประดาไปด้วยระฆังและกลองไทโกะ ในพิธีแห่จะมีเสียงระฆังและกลองดังแซ่ซ้องทรงพลัง สร้างความ
ประทับใจให้กับผู้เข้าชมในทุกๆปี

นับเป็นเทศกาลสำคัญอีกเทศกาลหนึ่ง ที่ผู้คนจากที่ต่างๆ ตั้งหน้าตั้งตารอคอยเพื่อเข้าร่วม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์หลักของทางงานเทศกาล

Search from Map

  • See
  • Do
  • ico-nav-eat Eat
  • Stay
  • Buy
  • All

Search from current location