พระพุทธรูปหินยักษ์บนพิ้นที่ซากปราสาท


วัดนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เคยเป็นที่ตั้งของปราสาทนามว่า "ปราสาทโคะบะยะชิ" ซึ่งในสมัยก่อนมีพื้นที่กว้างขวางแต่ในปัจจุบันตึกต่าง ๆ ถูกสร้างขึ้นทำให้มีพื้นที่แคบลง ด้านหลังของตัววัดมีพระพุทธรูปหิน"ยะบะ"ที่เป็นที่รู้จักในนามพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์เอมเมขนาดใหญ่ ให้ความรู้สึกที่่อบอุ่นแก่ผู้ไปเยือน แม้จะอยู่ติดถนนใหญ่แต่เมื่อเข้าไปในเขตวัดจะสัมผัสได้ถึงความสงบและเยือกเย็น

Address โอสึ 4-1-32 เขตนะกะ นาโกย่า จังหวัดไอจิ รหัสไปรษณีย์ 460-0011
Directions

SUBWAY
เดินทางโดยรถไฟใต้ดินสายฮิกะชิยะมะ จากนาโกย่า (H08)ไปยังฟูชิมิ (H10) ใช้เวลาประมาณ 5 นาที
หรือเลือกเดินทางโดยรถไฟใต้ดินสายเมโจ จากซะกะเอะ (M05)ไปยังยะบะโจ (M09) ใช้เวลาประมาณ 1 นาที ก่อนออกทางออกหมายเลข 4 เพื่อไปยังจุดหมาย ใช้เวลาประมาณ 3 นาที

Business hours

เข้าชมได้ตามอัธยาศํย

Holidays

ไม่มี

Contact

052-261-8008

Wi-Fi

ไม่มีบริการ

Average visit length

ประมาณ 30 นาที

Websites Official Site (JPN)http://www.yaba-jizo.com/main.htm

Search from Map

  • See
  • Do
  • ico-nav-eat Eat
  • Stay
  • Buy
  • All

Search from current location