ตุ๊กตากลคอยแสดงอยู่ตามที่ต่าง ๆ ในโอสึ

ท่านสามารถชมกลไกหุ่นยนต์และความก้าวหน้าของเครื่องจักรในยุคปัจจุบันไปพร้อม ๆ กับการชมการแสดงของเหล่าตุ๊กตากลในสมัยเอโดะ ที่ ๆ โดดเด่นมากที่สุดคงจะเป็นตุ๊กตากลมุเนะฮะรุในวัดโอสึคันนง

โอสึคนนง [ตุ๊กตากลมุเนะฮะรุ]
(11:00/13:00/15:00/17:00/18:30),
วัดมัมมะทสึ [ตุ๊กตากลโนะบุนะกะ]
(10:00/12:00/14:00/16:00/18:00)
[รูปปั้นมังกรขาว]
(11: 00/13:00/15:00/17:00/19:00/20:00)
สี่แยกยะบะโจ [ตุ๊กตากล 3 โชกุน]
(12:00/15:00/18:00/20:00)

Address โอสึ 2-21-47 เขตนะกะ นาโกย่า จังหวัดไอจิ รหัสไปรษณีย์ 460-0011
Directions

SUBWAY
เดินทางโดยรถไฟใต้ดินสายฮิกะชิยะมะ จากนาโกย่า (H08)ไปยังฟูชิมิ (H09) ใช้เวลาประมาณ 3 นาที หรือเลือกเดินทางโดยสายซุรุไม จากฟุชิมิ(T07)ไปยังโอสึคันนง (T08) ใช้เวลาประมาณ 1 นาที ก่อนออกทางออกหมายเลข 2 เพื่อไปยังจุดหมาย ใช้เวลาประมาณ 2 นาที

Business hours

ชมได้ตามอัธยาศัย

Holidays

เปิดทำการตลอดปี

Contact

052-231-6525

Wi-Fi

มีบริการ WIFI

Price

ไม่เสียค่าเข้าชม

Average visit length

ประมาณ 10 นาที

Websites Official Site (ENG)http://www.ohsu.co.jp/ohsu/mechdoll.html

Search from Map

  • See
  • Do
  • ico-nav-eat Eat
  • Stay
  • Buy
  • All

Search from current location