หอแสดงรถไม้ของเซกิเป็นสถานที่ที่ใหม่ที่เปิดในปี 2019 มีการจัดแสดงรถไม้ที่ใช้ใน "เทศกาลฤดูร้อน เซกิยะโดะกิอง" ที่จัดขึ้นทุกเดือนกรกฎาคม ในเทศกาลทาคายาม่า คำว่า "山車" ถูกอ่านว่า "ดะชิ" แต่ใน เทศกาลเซกิยะโดะ คำนั้นจะถูกอ่านว่า "ยามะ" ในญี่ปุ่นมีคำว่า "เซกิโนยามะ" ซึ่งมีความหมายว่า "ทำให้เต็มที่จนสุดความสามารถที่มี" กล่าวคือด้วยความที่รถไม้ของเซกินั้นใหญ่ ถ้าใหญ่มากกว่านี้กลัวว่าจะไม่สามารถนำแสดงบนถนนได้ จึงเกิดเป็นคำ ๆ นี้ขึ้นมา

Address 531 Seki-cho, Naka-machi, Kameyama City, Mie Prefecture 519-1112
〒519-1112 三重県亀山市関町中町531
Directions

JR
จากสถานีนาโกย่าไปยังสถานีคาเมยามะ
ประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที จากสถานีคาเมยามะถึงสถานีเซกิประมาณ 6 นาที จากนั้นเดินต่อไปอีก 6 นาที

Business hours

9:00-16:30

Holidays

วันจันทร์(ในกรณีที่วันจันทร์เป็นวันหยุดหรือวันหยุดชดเชย จะหยุดให้บริการในวันถัดไปแทน)、ช่วงสิ้นปี(วันที่ 29 ธันวาคม ~ 3 มกราคม)

Contact

0595-96-1103

Price

ค่าเข้าชม
เฉพาะค่าเข้าหอแสดงรถไม้ของเซกิ
ผู้ใหญ่ 300 เยน (250 เยน)
นักเรียน / นักศึกษา / เด็กเล็ก 200 (150 เยน)

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับอาคารทั้งสามแห่ง (พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ เซกิจูกุ ฮาทาโกะ ทามายะ, พิพิธภัณฑ์ผังเมืองเซกิ, หอแสดงรถไม้ของเซกิ)
ผู้ใหญ่ 500 เยน (400 เยน)
นักเรียน / นักศึกษา / เด็กเล็ก 300 เยน (200 เยน) "

Websites Tourism Association Website(JPN)https://www.kankomie.or.jp/spot/detail_23557.html

Related Articles Related Articles

Search from Map

  • See
  • Do
  • ico-nav-eat Eat
  • Stay
  • Buy
  • All

Search from current location