ปราสาทนาเอะกิเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นบนภูเขาที่สูงขึ้นไปตามแม่น้ำคิโสะ โดยใช้ประโยชน์จากภูมิประเทศตามธรรมชาติจากหินก้อนใหญ่ที่ตั้งอยู่ในบริเวณนั้น มาใช้เป็นกำแพงหินเพื่อปกป้องปราสาท

Address Naegi, Nakatsugawa, Gifu, 508-0101
〒508-0101岐阜県中津川市苗木
Directions

จากสถานีนาโกย่าไปยังสถานีนะกะทสึกาวะ ขึ้นรถไฟ JR สาย Main Line ใช้เวลาประมาณ 50 นาที

จากสถานีนะกะทสึกาวะ ขึ้นรถบัสคิตะเอะนะโคซู(นะเอะกิ/ทสึเคะจิ) ใช้เวลาประมาณ 10 นาที หลังลงจากรถเดินต่ออีกประมาณ 30 นาที

Contact

0573-66-8181

Websites Official Site(JPN)https://www.kankou-gifu.jp/spot/4216/

Related Articles Related Articles

Search from Map

  • See
  • Do
  • ico-nav-eat Eat
  • Stay
  • Buy
  • All

Search from current location