กลับมาใช้ชีวิตแบบโบราณกับชาวบ้านตามภูเขา

บ้านเรือนราว 30 หลังที่เรียงรายกันอยู่เรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของหมู่บ้านเกษตกรรมบนเขาในสมัยก่อน ที่นี่เป็นที่รู้จักกันในฐานะสถานที่ชื่อดังของฮิดะและหมู่บ้านกัสโชสุคุริ มีการจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ การสาธิตการทำนาเพื่อให้ผู้เข้าชมได้ศึกษาการใช้ชีวิตของเกษตรกรชาวเขาในสมัยก่อน เรียกได้ว่าที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์การแจ้งของชาวบ้าน นอกจากนี้ยังมีอีเว้นท์ต่างๆตามฤดูกาลอีกด้วย

Address 1-590, Kamiokamoto, Takayama, Gifu 506-0055
Directions Bus

Business hours
Holidays
Contact Tel: 0577-34-4711
Payment types
Admission
Websites Official Site (ENG)http://www.hidanosato-tpo.jp/english12.htm HIDA TAKAYAMAhttp://www.hida.jp/thai/touristattractions/takayamacity/historyandculture/4001280.html

Featured articles

Search from Map

  • See
  • Do
  • ico-nav-eat Eat
  • Stay
  • Buy
  • All

Search from current location