ชูอินแบบพิเศษของที่นี่คือ พระพุทธเจ้ายาคุชิแบบมีสีน่ารักที่ขายเพียง3วัน และจำกัด30อันต่อเดือน
ดอกบัวสีฟ้าจะช่วนให้คุณผ่อนคลายและแสงสีทองจะช่วยให้คุณรู้สึกถึงความสงบ
""พระพุทธเจ้ายาคุชิคือเทพเจ้าที่ช่วยรักษาผู้คนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งข้าพเจ้าอยากแสดงความหมายนี้ออกมาในรูปภาพ"" เจ้าอาวาสหญิงกล่าว

Address

2 Shinmei-chō, Tsushima-shi, Aichi

愛知県津島市神明町2番地

Contact Tel: 0567-25-4154 (8:00~16:00)
Websites Official Site (JPN)http://houjyuinn.net/

Related Articles Related Articles

Search from Map

  • See
  • Do
  • ico-nav-eat Eat
  • Stay
  • Buy
  • All

Search from current location