มรดกโลกที่มีคนอยู่อาศัย

ชิรากาว่าโกะมี "กัสโชสุคุริ ชูระคุ" (合掌造り集落) หมู่บ้านที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก กัสโชสุคุริเป็นบ้านแบบหนึ่งของญี่ปุ่น ลักษณะเด่นคือ หลังคาลาดต่ำและทำมาจากฟาง มีคุณสมบัติกันน้ำและช่วยให้หิมะที่ตกลงบนหลังคาหล่นออกได้ง่าย ในหมู่บ้านมีบ้านกัสโชสุคุริขนาดเล็กใหญ่ราว 100 หลังซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่นและมียังบ้านที่ยังมีคนอยู่อาศัยจริงๆด้วย ที่นี่ให้บรรยากาศแบบญี่ปุ่นขนานแท้

Address 1086 Ogi, Shirakawa, Ono, Gifu Prefecture
501-5627
Directions

BUS
ขึ้น Gifu Bus ที่สถานี Nagoya・Meitetsu Bus Center(3F) ไป Shiragawa-ko ประมาณ3ชั่วโมง

Business hours

ไม่มี

Holidays

ไม่มี

Contact

TEL:05769-6-1013

Wi-Fi

SHIRAKAWA-Go Free Wi-F
TRAVEL JAPAN Wi-Fi

Credit card payment

ร้านค้าและร้านอาหารส่วนใหญ่ไม่รับบัตรเครดิต อาจมีข้อยกเว้นบางกรณี

Supported languages

ไม่มี

Price

ค้างคืน (2วัน1คืน)
ประมาณ 5,000-12,000เยน

Average visit length

ครึ่งวันถึงหนึ่งวัน หรืออาจมากกว่านั้น

Websites Official Site (ENG)https://shirakawa-go.gr.jp/en/Welcome to Shirakawa-gohttp://ml.shirakawa-go.org/en/

Search from Map

  • See
  • Do
  • ico-nav-eat Eat
  • Stay
  • Buy
  • All

Search from current location