สถานที่ชมทิวทัศน์ของหมู่บ้านกัสโชสึคุริ

จุดชมวิวที่เคยเป็นปราสาทแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ผู้คนนิยมมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ภาพถ่ายมุมกว้างของชิราคาวาโกะที่ส่วนใหญ่ถูกถ่ายจากที่นี่ บนจุดชมวิวสามารถมองเห็นทรรศนียภาพโดยรอบได้อย่างทั่วถึง และสามารถเก็บภาพบรรยากาศที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาลของชิราคาวาโกะได้ มีรถบัสวิ่งจากชิราคาวาโกะไปยังจุดชมวิวแต่ทั้งสองสถานที่ก็อยู่ในระยะห่างที่สามารถเดินได้ จุดชมวิวอาจปิดให้เข้าชมช่วงหิมะตก

Address
2269-1 Ogi-machi, Shirakawa-mura, Oono, Gifu 501-5627
〒501-5627 岐阜県大野郡白川村荻町2269-1
Directions Bus
ขึ้น Gifu bus จาก Meitstsu bus center Nagoya station 3F ทางขึ้นหมายเลข 7 เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. 50 นาที
ลงรถบัสที่ Shirakawa-go bus terminal เดินต่อ 2-3 นาที

Business hours เข้าชมได้ตลอดเวลา
Holidays เข้าชมได้ตลอดเวลา (ปิดช่วงฤดูหนาว)
Contact ไม่มี
Wi-Fi
SHIRAKAWA-Go Free Wi-Fi…มีจุดเชื่อมต่อไวไฟ 30 แห่งในชิราคาวาโกะ
Price ฟรี
Average visit length ประมาณ 30 นาที
Websites ข้อมูลการท่องเที่ยวชิราคาวาโกะ (สำนักงานหมู่บ้านชิราคาวา)(ENG)http://ml.shirakawa-go.org/en/guide/121/

Related Articles Related Articles

Search from Map

  • See
  • Do
  • ico-nav-eat Eat
  • Stay
  • Buy
  • All

Search from current location