| กองบรรณาธิการCentrip

สถานที่ท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้ในชิราคาวาโกะ "คู่มือชิราคาวาโกะที่ดีที่สุด โดย Centrip Japan"

ชมหมู่บ้านกัสโชสึคุริในมุมกว้างจากจุดชมวิว หรือจะค่อยๆเดินเล่นไปพลางสังเกตรายละเอียดของสิ่งก่อสร้างต่างๆ มาสัมผัสกับบรรกาศของญี่ปุ่นที่เคยถูกซ่อนมาหลายร้อยปีกันเถอะ

จุดชมวิวโอกิมาจิ
ซากปราสาทโอกิมาจิเป็นสถานที่ที่สามารถมองเห็นหมู่บ้านกัสโชสึคุริได้อย่างทั่วถึงทำให้ที่นี่กลายเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยม ภาพถ่ายมุมกว้างของชิราคาวาโกะที่เห็นกันเป็นส่วนใหญ่ก็ล้วนถูกถ่ายจากสถานที่แห่งนี้ และจากจุดชมวิวแห่งนี้เราสามารถเก็บภาพบรรยากาศที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาลของชิราคาวาโกะได้ด้วย มีรถบัสวิ่งจากหมู่บ้านชิราคาวาโกะไปยังจุดชมวิวโอกิมาจิ แต่ทั้งสองสถานที่นี้อยู่ในระยะห่างที่สามารถเดินได้เช่นกัน จุดชมวิวอาจปิดให้เข้าชมช่วงหิมะตก
หอนิทรรศการการเลี้ยงไหม บ้านทาจิมะ
ทาจิมะเคะ หรือ บ้านทาจิมะ เป็นบ้านกัสโชสึคุริที่ถูกใช้เป็นหอนิทรรศการมาตั้งแต่สมัยก่อน ในอดีตห้องใต้หลังคาถูกใช้สำหรับเลี้ยงไหม เนื่องจากปัจจุบันไม่มีการเลี้ยงไหมแล้ว ทาจิมาเคะจึงกลายเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการเลี้ยงไหมในชิราคาวาโกะ มีป้ายคำบรรยายเกี่ยวกับความเป็นมาของการเลี้ยงไหมเป็นภาษาต่างประเทศ ในบ้านมีพื้นที่ให้นั่งพักและค่อยๆซึบซับบรรยากาศการเลี้ยงไหมของสมัยก่อนด้วย
บ้านวาดะ สมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่น
บ้านวาดะเป็นบ้านกัสโชสึคุริหลังใหญ่ที่สุดในหมู่บ้าน ตัวบ้านมีความกว้าง 25 เมตร ลึก 13 เมตร บริเวณรอบๆบ้าน สวน พุ่มไม้ ที่นา และทางน้ำถูกบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดี เรือนใหญ่ ห้องเก็บของ และห้องน้ำของบ้านหลังนี้ถูกเลือกให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ในตัวบ้านมีการจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้โบราณทำให้คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคนญี่ปุ่นในสมัยก่อนได้ แม้จะถูกสร้างมาถึง 300 ปีก็ยังมีคนใช้ชีวิตอยู่ที่นี่
บ้านนากาเสะ
บ้านนากาเสะเป็นบ้านกัสโชสึคุริ 5 ชั้นที่มีเสาตั้งขึ้นจากพื้นถึงหลังคาที่สูงถึง 11 เมตร เนื่องจากนากาเสะเป็นตระกูลแพทย์ที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้มาราว 250 ปี ทำให้มีเครื่องมือทางการแพทย์ของสมัยเอโดะหลงเหลืออยู่ให้ได้เห็น ที่นี่ยังมีการจัดแสดงงานศิลปะและพระพุทธรูปที่เชื่อกันว่ามีความเก่าแก่ถึง 500 ปีด้วย เมื่อค.ศ. 2001 บ้านนากาเสะถูกมุงหลังคาใหม่ในรอบ 80 ปี มีวิดีโอของงานมุงหลังคาดังกล่าวให้รับชม
บ้านคันดะ
บ้านคันดะเป็นบ้านกัสโชสึคุริที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบ บ้านหลังนี้น่าจะถูกสร้างขึ้นเมื่อค.ศ. 1850 สิ่งที่น่าสนใจของที่นี่คือทางเดินหินตรงทางเข้าและเสาสีดำ ในตัวบ้านมีการต้มชาพืชป่าในกาเหล็กบน "ไอโรริ" เตาสี่เหลี่ยมที่ถูกฝังอยู่บนพื้นบ้านซึ่งถูกจุดไฟอยู่ตลอดทั้งปี สามารถอุ้มสัตว์เลี้ยงเข้ามาข้างในได้ และสามารถเดินชมบ้านได้ถึงชั้นบนสุด
นิทรรศการกลางแจ้ง กัสโชสึคุริ มินกะเอ็น
นิทรรศการกลางแจ้งแห่งนี้รวบรวมและจัดแสดงบ้านกัสโชสึคุริที่ไม่มีคนอยู่อาศัยแล้ว ที่นี่จำลองการใช้ชีวิตของคนในสมัยก่อน มีสิ่งก่อสร้างแบบกัสโชสึคุริรวมทั้งหมด 25 หลัง และไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยเท่านั้น ที่นี่ยังมีศาลเจ้า วัด และกังหันน้ำให้ชม คุณสามารถเดินขึ้นไปชมถึงหลังคาของบ้านเรือนหลักได้ สิ่งก่อสร้างบางอย่างถูกสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 นอกจากนี้ที่นี่มีบริเวณพักผ่อนให้นั่งพักดื่มชา และมีกิจกรรมต่างๆให้ลองทำ เช่น ทำโซบะ สานรองเท้า ฯลฯ
ชิรามิซึ โนะ ยุ
ออนเซ็น ชิรามิซึ โนะ ยุ มีตำนานเกี่ยวกับการขอลูกและมีความเชื่อว่าน้ำของที่นี่สามารถบำรุงผิวให้งดงาม ออนเซ็นแห่งนี้ใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ 100% มีอ่างออนเซ็นหลายแบบให้เลือก เช่น อ่างไม้ฮิโนกิ อ่างกลางแจ้ง อ่างโฟม เป็นต้น แช่ออนเซ็นไปพลางชมธรรมชาติรอบข้าง ที่นี่อยุ่ห่างจากหมู่บ้านเพียง 15 นาทีเท่านั้น
พิพิธภัณฑ์งานเทศกาลโดบุโรคุ
ในฤดูใบไม้ร่วง ชาวบ้านชิราคาวาโกะจะจัดงานเทศกาลเพื่อขอบคุณสำหรับการเก็บเกี่ยวและขอพรเกี่ยวกับความสงบสุขของหมู่บ้านโดยถวาย "โดบุโรคุ" ให้แก่เทพเจ้า โดบุโรคุเป็นเหล้าสาเกหมักที่มีสีขาว หากเข้าชมพิพิธภัณฑ์จะสามารถชิมโดบุโรคุได้ฟรี 1 แก้ว พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดงตุ๊กตา แบบจำลองต่างๆเกี่ยวกับงานเทศกาล และสมบัติล้ำค่าของศาลเจ้า
พิพิธภัณฑ์เมียวเซ็นจิ
วัดเมียวเซ็นจิมีโบสถ์ โรงครัว และหอระฆังที่ถูกสร้างขึ้นแบบกัสโชสึคุริทั้งหมด หอระฆังโชโรมอนเป็นสถาปตยกรรมที่หาได้ยาก ชั้นสองมีหลังคาหญ้าฟางปกคลุมแต่ชั้นแรกก็มีชายคายื่นออกมาด้วย ว่ากันว่าที่นี่ถูกสร้างขึ้นเมื่อค.ศ.1801 โดยคนจำนวน 1425 คน ในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ นอกจากนี้ที่นี่ยังมีต้นอิจิอิที่ปลูกมาตั้งแต่ค.ศ. 1827
บ้านโทยามะ
บ้านโทยามะเป็นบ้านกัสโชสึคุริ 4 ชั้น ตัวบ้านมีสถาปตยกรรมที่ดูหนักแน่น ในบ้านหลังนี้มีการจัดแสดงเกี่ยวกับอาหาร เสื้อผ้า ฯลฯ ชั้น 1 เป็นพื้นที่สำหรับอยู่อาศัย ชั้น 2-4 ถูกใช้สำหรับเลี้ยงไหม และชั้นใต้ดินถูกใช้สำหรับทำดินปืน ในสมัยก่อนการสร้างบ้านหลังหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย เราจึงเห็นสภาพของการอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ได้บ่อยๆ ที่นี่คุณสามารถลองชิมข้าวสมัยก่อน เต้าหู้ และผักป่าต่างๆได้ด้วย
พิพิธภัณฑ์บิเน็นยุเมะโระมุ
ที่นี่เป็นบ้านกัสโชสึคุริที่ถูกขนย้ายมาจากสถานที่ที่ถูกเรียกว่าเป็น "หมู่บ้านลึกลับ" ในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงชิ้นงานเกี่ยวกับชิราคาวาโกะเป็นจำนวนมาก เช่น รูปชิราคาวาโกะที่วาดโดยคุณอิตายะ งานแกะสลักจากไม้ที่อายุมากกว่า 800 ปี สามารถถ่ายรูปในพิพิธภัณฑ์ได้ สิ่งก่อสร้างและงานศิลปะของที่นี่ล้วนมีความงดงามและน่าดึงดูดใจ
ชิราคาวาโกะ โนะ ยุ
ในหมู่บ้านชิราคาวาโกะ คุณสามารถแวะแช่ออนเซ็น กินอาหาร และพักแรมได้ ออนเซ็นของที่นี่มาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ มีอ่างออนเซ็นกลางแจ้งให้คุณได้แช่และผ่อนคลายไปพลางชมความงามของธรรมชาติและฟังเสียงน้ำไหล สามารถมาแช่ออนเซ็นได้โดยไม่ต้องพักแรม หรือจะมารับประทานอาหารอย่างเดียวก็ได้เช่นกัน ที่นี่เป็นมรดกโลกที่เดียวที่คุณสามารถมาพักแรมและแช่ออนเซ็นได้ นอกจากนี้ยังมีมุมพักผ่อนให้คุณได้ผ่อนคลายหลังแช่ออนเซ็นและกำจัดความเหนื่อยล้าจากการเดินทางอีกด้วย
โอคุซาเอะมอน
โอคุซาเอะมอนไม่ใช่สิ่งก่อสร้างแบบกัสโชสึคุริ แต่เป็นอาคารแนวญี่ปุ่นโมเดินที่ใช้เสาและคานแบบเดียวกับบ้านกัสโชสึคุริ เสน่ห์ของที่นี่คือการผสมผสานอย่างลงตัวของไม้และกระจก มีเคาน์เตอร์คิดเงินและชั้นวางของตั้งอยู่เพราะโอคุซาเอะมอนเคยเป็นร้านขายของจิปาถะในสมัยไทโชถึงสมัยโชวะ มาสัมผัสบรรยากาศโบราณและซื้อของฝากจากที่นี่ได้

Related Articles Related Articles