| กองบรรณาธิการCentrip

การเดินทางไปชิราคาวาโกะ "คู่มือนาโกย่าที่ดีที่สุด โดย Centrip Japan"

ชิราคาวาโกะเคยเป็นดินแดนลับแลที่เข้าถึงยาก ในปัจจุบันสามารถเดินทางมายังชิราคาวาโกะได้โดยเช่ารถยนต์ขับเอง ซื้อทัวร์นำเที่ยว หรือขึ้นรถบัส มีรถบัสแล่นตรงจากฮิดะทาคายาม่า คานาซาวะ ทากาโอกะ และนาโกย่า

ศึกษาวิธีการเดินทางจากเมืองใหญ่ต่างๆ

จากนาโกย่าสู่ชิราคาวาโกะ

・Meitetsu Bus Center Nagoya Station - Shirakawa-go (Hagicho) 2 ชั่วโมง 50 นาที ถึง 3 ชั่วโมง 15 นาที (4 คันต่อวัน)

จากทาคายาม่าสู่ชิราคาวาโกะ

・Takayama Hida Bus Center ― Shirakawa-go (Hagicho) 50 นาที ถึง 1 ชั่วโมง 10 นาที (16 คันต่อวัน) *8 คันเป็นระบบจอง

พื้นที่อื่นไปชิราคาวะโกะ

・Kanazawa station mae - Shirakawa-go (Hagicho) 1 ชั่วโมง 15 นาที ถึง 1 ชั่วโมง 25 นาที (10 คันต่อวัน) ※ต้องจองล่วงหน้า
・Toyama Station - Shirakawa-go (Hagicho) 2 ชั่วโมง 20 นาที (4 คันต่อวัน) ※ต้องจองล่วงหน้า
・Takaoka station mae - Shirakawa-go bus terminal 2 ชั่วโมง 10 นาที (5 คันต่อวัน)

รถยนต์ (เช่ารถ) สู่ชิรากาวาโกะ

・วิ่งบนทางพิเศษ Tokai-Hokuriku Expressway จาก Nagoya・Gifu - [Tokai-Hokuriku Expressway] - Shokawa IC - National Highway route 158, 156 จาก Takayama・Matsumoto - [Tokai-Hokuriku Expressway] - Shirakawa-go IC - National Highway route 156 จาก Toyama・Kanazawa - [Tokai-Hokuriku Expressway] - Gokayama IC - National Highway route 156

Related Articles Related Articles