| กองบรรณาธิการCentrip

Centrip Japan's Complete Guide to Shirakawa-go: About Shirakawa-go

ชิราคาวาโกะ ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก สิ่งที่น่าสนใจ คือ บรรยากาศเก่าแก่ของหมู่บ้านกัสโชสึคุริ กัสโชสึคุริ คือ สิ่งปลูกสร้างที่มีหลังคามุมจั่วทำจากหญ้าฟาง หลังคาแบบนี้จะช่วยรองรับหิมะที่ตกหนัก หมู่บ้านชิราคาวาโกะเป็นสถานที่ที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากภายนอกเลย ทำให้ที่นี่มีมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และมีความเป็นญี่ปุ่นอย่างแท้จริง

เอกลักษณ์ของชิราคาวาโกะ

เสน่ห์ของชิราคาวาโกะ ~ความเก่าแก่หลายร้อยปี~

ชิราคาวาโกะเป็นเขตหิมะตกหนักเขตหนึ่งของญี่ปุ่น ในหนึ่งปีที่นี่จะถูกปกคลุมด้วยหิมะยาวนานถึง 5 เดือน แต่ความลาดชันของหลังคามุมจากช่วยให้หิมะที่ตกลงมาร่วงลงไปง่าย บ้านกัสโชสึคุริมีมายาวนานหลายร้อยปี คาดกันว่าเริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 17 และนอกจากความโบราณ ข้างในตัวบ้านยังมีความกว้างขวางมาก ที่นั่นมีร่องรอยการเลี้ยงไหมหลงเหลือให้เห็นอีกด้วย

มีคนอาศัยอยู่ในบ้านกัสโชสึคุริจริงๆ ~สาเหตุที่ได้เป็นมรดกโลก〜

บ้านกัสโชสึคุริของชิราคาวาโกะ มีลาดชัดของหลังคาและมีความกว้างมากกว่าบ้านกัสโชสึคุริของที่อื่น ทว่าเหตุผลที่หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลก คือ การที่ในตัวบ้านยังมีผู้คนอาศัยอยู่จริงๆในปัจจุบัน หมู่บ้านโบราณแบบนี้แทบจะหาไม่ได้แล้วในญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นเองก็มาตามหาบรรยากาศสมัยก่อนจากที่นี่

การมุงหลังคาใหม่ ~การร่วมแรงร่วมใจกันของหมู่บ้าน〜

หลังคาหญ้าฟางของบ้านกัสโชสึคุริไม่ได้คงทนอยู่ถึงหลายร้อยปี ในทุกๆหลายสิบปีจะมีการมุงหลังคาใหม่ การเปลี่ยนหลังคาเพียงด้านเดียวต้องใช้เวลาทั้งวันและใช้คนจำนวนมากราว 100-200 คน ความร่วมมือนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีผลตอบแทน ทุกคนมาช่วยกันโดยคิดว่าเมื่อถึงเวลาบ้านของตนก็จะได้รับความช่วยเหลือเช่นกัน ตัวบ้านเป็นของเก่าในขณะที่หลังคาเป็นของใหม่ หากโชคดีคุณอาจได้เห็นการเปลี่ยนหลังคาขณะที่มาเยี่ยมชมชิราคาวาโกะก็ได้

Related Articles Related Articles