วัดที่สร้างแบบกัสโชสึคุริ

วัดเมียวเซ็นจิมีโบสถ์ โรงครัว และหอระฆังที่ถูกสร้างขึ้นแบบกัสโชสึคุริทั้งหมด หอระฆังโชโรมอนเป็นสถาปตยกรรมที่หาได้ยาก ซึ่งมีลักษณะคือชั้นสองมีหลังคาหญ้าฟางปกคลุมแต่ชั้นแรกก็มีชายคาหญ้าฟางยื่นออกมาด้วย เชื่อกันว่าที่นี่ถูกสร้างขึ้นเมื่อค.ศ.1801 โดยคนจำนวน 1425 คน ในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ นอกจากนี้ที่นี่ยังมีต้นอิจิอิเก่าแก่ที่ปลูกมาตั้งแต่ค.ศ. 1827

Address
679 Ogimachi, Shiarkawamura, Oono, Gifu 501-5627
〒501-5627 岐阜県大野郡白川村荻町679
Directions

BUS

ขึ้น Gifu bus จาก Meitstsu bus center Nagoya station 3F ทางขึ้นหมายเลข 7 เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. 50 นาที

ลงรถบัสที่ Shirakawa-go bus terminal เดินต่อ 10 นาที

Business hours


เม.ษ.-พ.ย. 8:30-17:00
ธ.ค.-มี.ค. 9:00-16:00

Holidays

วันปิดทำการไม่แน่นอน

Contact

Tel: 05769-6-1009

Wi-Fi

มี

Credit card payment

รับเฉพาะเงินสด และ WAON (e-money)

Price


ผู้ใหญ่ 300 เยน
เด็ก 100 เยน
หมู่คณะ 25 คนขี้นไป: ผู้ใหญ่ 240 เยน เด็ก 80 เยน

Average visit length

ประมาณ 1 ชม.

Websites Shirakawa-go Tourist Association (ENG)https://shirakawa-go.gr.jp/en/see/2327/

Related Articles Related Articles

Search from Map

  • See
  • Do
  • ico-nav-eat Eat
  • Stay
  • Buy
  • All

Search from current location