ทิวทัศน์ที่สามารถชมบรรยากาศอันน่าสะพรึง

จากที่นี่สามารถมองเห็นหุบเขานรกที่เป็นที่ห้ามเข้าได้ อีกทั้งยังสามารถมองเห็นก๊าซภูเขาไฟที่ยังเดือดปุด ๆ เรียกว่าแค่เห็นก็ขนลุกแล้ว แต่ในทางกลับกันก็สามารถชมวิวธรรมชาติของภูเขาทะเทะยะมะซังและภูเขาไดนิจิเรมโบที่เรียงรายกันอย่างสวยงาม อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวที่สามารถเดินเล่นชิล ๆ ไปยังบ่อน้ำมิคุริกะได้ เบื้องหน้าจะมีธารน้ำแข็งคั่นกับภูเขา นับเป็นสิ่งที่สามารถมองเห็นได้ที่ทะเทะยะมะ

Address โคะคุยูริง 11 บุนะซะกะไก อะชิคุระจิอะซะ ทะเทะยะมะจิ นะกะนีคะวะกุง จังหวัดโทะยะมะ รหัสไปรษณีย์ 930-1406
Directions

JR
วิธีไป ①
รถไฟทกคิวเจอาร์(ไวด์วิวฮิดะ)
นาโกย่า - สถานีโทะยะมะ ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 40 นาที
จากสถานีโทะยะมะไปจิเทะทสึโทะยะมะใช้เวลาเดิน 9 นาที
รถไฟท้องถิ่นโทะยะมะ
สถานีโทะยะมะ - สถานีทะเทะยะมะ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
ทะเทะยะมะเคเบิ้ลคาร์
สถานีทะเทะยะมะ - บิโจะไดระ ใช้เวลาประมาณ 7 นาที
รถบัสที่ราบสูงทะเทะยะมะ
บิโจะไดระ - ทะเทะยะมะมุโระโด ใช้เวลาประมาณ 50 นาที
จากนั้นใช้เวลาเดินอีก 15 นาทีจะถึงจุดหมาย

วิธีไป ②
รถไฟทกคิวเจอาร์ (ชิระซะกิ)
นาโกย่า - สถานีคะนะซะวะ ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
โฮะคุริคุชินกันเซ็น
สถานีคะนะซะวะ - สถานีโทะยะมะ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที
รถไฟท้องถิ่นโทะยะมะ
สถานีโทะยะมะ - สถานีทะเทะยะมะ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
ทะเทะยะมะเคเบิ้ลคาร์
สถานีทะเทะยะมะ - บิโจะไดระ ใช้เวลาประมาณ 7 นาที
รถบัสที่ราบสูงทะเทะยะมะ
บิโจะไดระ - ทะเทะยะมะมุโระโด ใช้เวลาประมาณ 50 นาที
จากนั้นใช้เวลาเดินอีก 15 นาทีจะถึงจุดหมาย

Business hours

ตามอัธยาศัย

Holidays

1 ธันวาคม - 14 เมษายน

Contact

076-432-2819 (ทะเทะยะมะคุโระเบะอัลไพน์รูทออฟฟิเชียลไกด์)

Wi-Fi

ไม่มี

Average visit length

30 นาที - 1 ชั่วโมง

Websites Official Sitehttps://www.alpen-route.com/th/about/highlights/murodo.html

Related Articles Related Articles

Search from Map

  • See
  • Do
  • ico-nav-eat Eat
  • Stay
  • Buy
  • All

Search from current location