ฤดูกาลเปลี่ยนทำให้สีของบ่อน้ำเปลี่ยนไปราวกับสีเลือด


แม้จะถูกเรียกว่าบ่อน้ำ แต่ความจริงแล้วให้ความรู้สึกเหมือนน้ำจำนวนมากที่ขังอยู่บนแอ่งพื้นผิวโลกเสียมากกว่าและเนื่องจากเถ้าภูเขาไฟสะสมอยู่ในบ่อน้ำ จึงทำให้เกิดการสะสมของเหล็กออกไซด์จนทำให้สีของบ่อน้ำเปลี่ยนสีไปจนคล้ายกับสีเลือด หากเดินจากบ่อน้ำมิคุริกะจนถึงบ่อน้ำรินโด จะบ่อน้ำนีทางด้านขวา เป็นบ่อน้ำที่สามารถชมได้ในหน้าร้อน เวลามีหิมะตกจะไม่สามารถมองเห็นบ่อน้ำนี้ได้

Address โคะคุยูริง 11 บุนะซะกะไก อะชิคุระจิอะซะ ทะเทะยะมะจิ นะกะนีคะวะกุง จังหวัดโทะยะมะ รหัสไปรษณีย์ 930-1406
Directions JR
วิธีไป ①
รถไฟทกคิวเจอาร์(ไวด์วิวฮิดะ)
นาโกย่า - สถานีโทะยะมะ ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 40 นาที
จากสถานีโทะยะมะไปจิเทะทสึโทะยะมะใช้เวลาเดิน 9 นาที
รถไฟท้องถิ่นโทะยะมะ 
สถานีโทะยะมะ - สถานีทะเทะยะมะ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
ทะเทะยะมะเคเบิ้ลคาร์
สถานีทะเทะยะมะ - บิโจะไดระ ใช้เวลาประมาณ 7 นาที
รถบัสที่ราบสูงทะเทะยะมะ
บิโจะไดระ - ทะเทะยะมะมุโระโด ใช้เวลาประมาณ 50 นาที
จากนั้นใช้เวลาเดินอีก 20 นาทีจะถึงจุดหมาย
วิธีไป ②
รถไฟทกคิวเจอาร์ (ชิระซะกิ)
นาโกย่า - สถานีคะนะซะวะ ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 
โฮะคุริคุชินกันเซ็น
สถานีคะนะซะวะ - สถานีโทะยะมะ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที
รถไฟท้องถิ่นโทะยะมะ 
สถานีโทะยะมะ - สถานีทะเทะยะมะ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
ทะเทะยะมะเคเบิ้ลคาร์
สถานีทะเทะยะมะ - บิโจะไดระ ใช้เวลาประมาณ 7 นาที
รถบัสที่ราบสูงทะเทะยะมะ
บิโจะไดระ - ทะเทะยะมะมุโระโด ใช้เวลาประมาณ 50 นาที
จากนั้นใช้เวลาเดินอีก 20 นาทีจะถึงจุดหมาย

Business hours ตามอัธยาศัย
Holidays 1 ธันวาคม - 14 เมษายน (บางปีปิดให้บริการถึงเดือนมิถุนายน ขึ้นอยู่กับการทับถมของหิมะ)
Contact 076-432-2819 (ทะเทะยะมะคุโระเบะอัลไพน์รูทออฟฟิเชียลไกด์)
Wi-Fi ไม่มี
Average visit length 1 ชั่วโมง - 1 ชั่วโมงครึ่ง
Websites Official Sitehttps://www.alpen-route.com/th/about/highlights/murodo.html

Related Articles Related Articles

Search from Map

  • See
  • Do
  • ico-nav-eat Eat
  • Stay
  • Buy
  • All

Search from current location