ศาลเจ้าที่ตั้งขึ้นมาเพื่อบวงสรวงดวงวิญญาณของซุกาวาระโนะ มิจิซาเนะ (ขุนนางของญี่ปุ่นท่านหนึ่ง)อยู่ในเขตวัดกิออนที่ตั้งอยู่บนอะริมัทสึโทไคโด มีการเล่ากันมาว่าในช่วงแรกของยุคคันเซ (ปีค.ศ.1789-)ถูกให้เวนคืน มาสร้างเสร็จเป็นอาคารแปดชั้นที่งดงามอย่างปัจจุบันเมื่อปีบุนเซที่ 7 (ค.ศ. 1824) ด้วยความที่ขุนนางมิจิซาเนะ ถือเป็นนักปราชญ์อันชาญฉลาดในสมัยเฮอัง จึงได้ถูกรับเข้าทำงานสำคัญในราชสำนัก หลังจากขุนนางมิจิซาเนะเสียชีวิตลง ก็ได้มีการแต่งตั้งดวงวิญญาณของท่านขึ้นเป็นเทพเจ้า นามว่า "เท็มมะไดจิไซเท็นจิน" ถือเป็นหนึ่งในบุคคลธรรมดาที่ถูกยกย่องเป็นเทพเจ้า หลังจากนั้นก็มีการกล่าวขานกันว่า "ท่านเท็นจินเป็นเทพเจ้าแห่งการศึกษา"ทำให้มีคนแวะเวียนมาขอพรกันเป็นจำนวนมาก

Address
10 Yonezuka, Narumi, Midori, Nagoya, Aichi 458-0801
〒458-0801 愛知県名古屋市緑区鳴海町米塚10​
Directions

MEITETSU
เมเทะทสึนาโกย่าสายหลัก Main Line จากสถานีนาโกย่าไปยังสถานีอะริมัทสึ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที เดินไปยังจุดหมายใช้เวลา 10 นาที

Business hours

เปิดทุกวัน

Wi-Fi

ไม่มี

Credit card payment

ไม่มี

Supported languages

ภาษาญี่ปุ่น

Price

ไม่มี

Websites Official Site (JPN)https://www.arimatsu-tenmansha.com/

Related Articles Related Articles

Search from Map

  • See
  • Do
  • ico-nav-eat Eat
  • Stay
  • Buy
  • All

Search from current location