| กองบรรณาธิการCentrip

การเดินทางไปโอสึ 【แนะนำการท่องเที่ยวโอสึโดย by Centrip Japan】

ในการเดินทางไปโอสึนั้น สามารถเดินเท้าจากสถานีนาโกย่าหรือจากเมืองหรูหราอย่าง "ซะกะเอะ"ก็ไม่ถือว่าไกลเกินไป แต่ที่โอสึมีที่ให้เดินเล่นอยู่มาก ดังนั้นแนะนำให้เดินทางด้วยรถบัสหรือรถไฟใต้ดินจะสะดวกกว่า

มาดูวิธีเดินทางไปโอสึกัน !

โอสึเป็นสถานที่ที่มีพื้นที่กว้าง รอบ ๆ โอสึมีสถานีอยู่ 3 สถานี คือ "สถานีคะมิมะเอะซุ(M03/T09),"สถานียะบะโจ(M04)","สถานีโอสึคันนง(T08)" การเลือกลงที่สถานีก็จะมีความแตกต่างกันไปตามจุดประสงค์ในการมาโอสึ

จากสนามบินชูบุอินเตอร์เนชันแนลไปยังโอสึ

・สนามบินชูบุอินเตอร์เนชันแนล (TA24) - [เมเทะทสีสายสนามบิน]ไปยัง(NH34)สถานีคะนะยะมะ(M01)ก่อนเปลี่ยนไปขึ้นรถไฟใต้ดิน [สายเมโจ]และลงที่สถานี คะมิมะเอะซุ(M03)
・สนามบินชูบุอินเตอร์เนชันแนล (TA24) - [เมเทะทสีสายสนามบิน]ไปยัง(NH34)สถานีคะนะยะมะ(M01)ก่อนเปลี่ยนไปขึ้นรถไฟใต้ดิน [สายเมโจ]และลงที่สถานียะบะโจ(M04)
・สนามบินชูบุอินเตอร์เนชันแนล (TA24) - [เมเทะทสีสายสนามบิน]ไปยัง(NH34)สถานีคะนะยะมะ(M01)ก่อนเปลี่ยนไปขึ้นรถไฟใต้ดิน [สายเมโจ]ไปยังสถานีคะมิมะเอะซุ(M03) และเปลี่ยนไปขึ้นรถไฟใต้ดิน [สายซึรุไม] และลงที่สถานีโอสึคันนง(T08)

จากสถานีนาโกย่าไปยังโอสึ

【เดินทางโดยรถไฟใต้ดิน(ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) 】
สถานีนาโกย่า(H08)[สายฮิกะชิยะมะ] - (H09)สถานีฟุชิมิ(T07)[สายซุรึไม]-สถานีโอสึคันนง(T08)
สถานีนาโกย่า(H08)[สายฮิกะชิยะมะ] - (H10)สถานีซะกะเอะ(M05)[สายเมโจ]-สถานียะบะโจ(M04)
สถานีนาโกย่า(H08)[สายฮิกะชิยะมะ] - (H10)สถานีซะกะเอะ(M05)[สายเมโจ]-สถานีคะมิมะเอะซุ(M03)
【เดินทางโดยรถบัส (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) 】
สถานีนาโกย่า -[รถประจำทาง]- นิชิโอสึ/โอสึ/คะมิมะเอะซุ

กรณีที่เดินทางโดยรถยนต์ไปยังโอสึ

ที่จอดรถรอบบริเวณโอสึเป็นที่จอดรถแบบเสียค่าใช้จ่ายหรือที่เรียกว่าลานจอดรถหยอดเหรียญ ราคาของที่จอดรถจะแตกต่างกันไปในแต่ละที่ อาจจะทำให้ท่านเข้าใจได้ยากอยู่บ้าง ถนนและซอยค่อนข้างเยอะ มีทั้งวันเวย์และทางที่สามารถให้รถวิ่งได้แค่ในบางเวลาอีกด้วย นอกจากนี้คนที่เดินถนนมีอยู่มาก การเดินทางโดยรถยนต์ไปยังโอสึจึงควรระมัดระวังมากเป็นพิเศษ

Related Articles Related Articles