ของขึ้นชื่ออันคุ้นหน้าคุ้นตาของนาโกย่า "อาโอยากิอุยโร" ร้านต้นตำหรับของอุยโรนั้นก่อตั้งขึ้นเมื่อปีโชวะ90หรือเมื่อกว่า140ปีก่อน อาโอยากิอุยโรให้รสชาติของข้าวและรสหวานกลมกล่อมชั้นดี อีกทั้งยังให้ความรู้สีกที่เหนียวนุ่มเวลารับประทานอีกด้วย สำหรับวิธีการทำอาโอยากิอุยโรนั้นใช้เครื่องจักรที่ใช้หลักการเดียวกับการทำมือแบบสมัยก่อน และแม้ในปัจจุบันจะใช้เครื่องจักรแต่ก็ให้ความสำคัญในกระบวนการผลิตเป็นอย่างดี เพราะหากฤดูกาล,อุณหภูมิหรือช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยวข้าวที่ใช้เป็นวัตถุดิบหลักคลาดเคลื่อนไปสักนิด รสชาติของอุยโรก็จะเปลี่ยนไปด้วย

Movie

Featured articles

Our Recommended

นอกจากนี้ยังวางขายตามร้านค้าสะดวกซื้อ,ร้านค้าในสถานีรถไฟ,ในสนามบิน,และร้านค้าตามจุดพักรถอีกด้วย

Search from Map

  • See
  • Do
  • ico-nav-eat Eat
  • Stay
  • Buy
  • All

Search from current location