Location

7992, Inou-cho, Suzuka-shi, Mie, 510-0201

〒510-0201 三重県鈴鹿市稲生町7992

Contact

Tel: 059-378-1111

Access

Others

จากสถานีเจอาร์นาโกย่า (JR Nagoya Station) นั่งรถไฟสายคินเทตสึ นาโกย่า (Kintetsu Nagoya-line) ไปยังสถานีชิโรโกะ (Shiroko Station) ใช้เวลาประมาณ 40 นาที นั่งรถบัสจากสถานีชิโรโกะ นิชิ (Shiroko-nishi Station ไปยังสถานีซุซุกะ เซอร์คิท (Suzuka Circuit Station) ประมาณ 20 นาที แล้วเปลี่ยนเป็น รถบัสสายซุซุกะ เซอร์คิท (Suzuka Circuit Route Bus)

Web Sites

Related Articles & Spots

Search from map