| กองบรรณาธิการCentrip

การเดินทางรอบนาโกย่า "คู่มือนาโกย่าที่ดีที่สุด โดย Centrip Japan"

การคมนาคมหลักในนาโกย่าคือรถไฟใต้ดิน ซึ่งต่างจากโตเกียวหรือโอซาก้าที่เส้นทางส่วนใหญ่เป็นรถไฟ ในนาโกย่ามีบัสประจำเมืองที่เชื่อมต่อกับสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆด้วย ทว่ารถบัสอาจะมีการล่าช้า 5 ถึง 10 นาที เส้นทางและป้ายรถบัสค่อนข้างซับซ้อน หากต้องการจะขึ้นรถบัสควรศึกษาเส้นทางให้ดีและเพื่อเวลาการเดินทางไว้ด้วย การเดินทางไปนอกตัวเมืองนาโกย่าหรือไปสนามบินส่วนมากจะต้องขึ้นรถไฟหรือรถบัสของบริษัท Meitetsu

รถไฟใต้ดินเมืองนาโกย่า

รถไฟใต้ดินแบ่งเป็น 5 สาย คือ Higashiyama Meijo (เวียนซ้ายและเวียยนขวา) Tsurumai Sakuradori และ Kamiiida แต่ละสายมีสีที่แตกต่างกัน ราคาไม่แพงมาก คิดตามเขตระหว่างสถานี ตั้งแต่ข้าม1 เขต 200 เยน จนถึงข้าม 5 เขต 330 เยน นอกจากนี้ยังมีตั๋ว One day pass สำหรับนั่งรถไฟและรถบัสของเมืองนาโกย่ากี่รอบก็ได้ภายใน 1 วัน

รถไฟนาโกย่า (เมย์เทตสึ)

รถไฟเมย์เทตสึ (Meitetsu) วิ่งจากใจกลางนาโกย่าไปทั่วทิศทาง เส้นทางรถไฟมุ่งไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ เช่น อินุยาม่า โทโกนาเมะ และยังตรงไปถึงสนามบินด้วย
ที่สถานนีรถไฟเมย์เท็ตสึนาโกย่า มีรถไฟหลายขบวนจอดที่ชานชาลาเดียวกันทำให้แม้แต่คนญี่ปุ่นเองก็ยังสับสน แต่ตู้รถไฟระบุที่นั่งของรถไฟขบวนด่วนพิเศษ (Limited express) มีทางขึ้นเฉพาะที่ชัดเจนเข้าใจง่าย ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ขึ้นรถไฟขบวนด่วนพิเศษและซื้อตั๋วแบบระบุที่นั่ง

สายอาโอนามิ

รถไฟสายอาโอนามิ (Aonami line) เป็นสายรถไฟจากนาโกย่าตรงไปเขตคินโจฟุโตโดยเฉพาะ ซึ่งบริเวณนั้นเป็นที่ตั้งเลโก้แลนด์ พิพิธภัณฑ์รถไฟลิเนีย ฯลฯ

รถบัสเมืองนาโกย่า

รถบัสเมืองนาโกย่า (Nagoya City Bus) วิ่งไปทั่วนาโกย่าและเข้าถึงสถานที่ที่รถไฟไปไม่ถึง ค่าบัสไม่ได้คิดตามระยะทางแต่คิดตามครั้งที่ขึ้น ราคา ผู้ใหญ่ 210 เยน เด็ก 100 เยนต่อรอบ
นอกจากนี้มีบัส "เมกุรุ" (Nagoya sightseeing route bus) รถบัสที่วนรอบเมืองและหยุดตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ หากจะซื้อตั๋ววันสำหรับขึ้นบัสก็คุ้มค่า

Booking.com

Related Articles Related Articles