| กองบรรณาธิการCentrip

เดินทางไปด้วย เก็บเงินไปด้วย ! เพียงคุณมีบัตรรถบัสโชริวโดสำหรับการเดินทางในภูมิภาคญี่ปุ่นตอนกลาง2

คอร์ส มัตซึโมโตะ,มะโกะเมะ,เทือกเขาแแอล์ปญี่ปุ่น (ทริปท่องเที่ยว 3 วัน)

วันแรก เดินทางมาถึงเซ็นแทร์ เซ็นแทร์ → นาโกย่า

เราขอแนะนำให้คุณซื้อตั๋วจากเซ็นแทร์ไปนาโกย่า (890 เยน) แทนที่จะใช้ตั๋วรถบัสโชริวโด เพราะว่าจะเป็นการเริ่มนับวันแรกของการเดินทาง

วันที่ 2 เริ่มใช้บัตรรถบัสโชริวโด นาโกย่า → มาโกะเมะ, ค้างคืนที่ฮิรุกามิ ออนเซน

ในอดีตมาโกะเมะเคยเป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่างโตเกียวและเกียวโต และถึงตอนนี้สถานที่แห่งนี้ยังคงบรรยากาศความเป็นเอโดะไว้ ซึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นอย่างมาก

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อขึ้นรถบัสไปยังฮิรุกาเมะออนเซน ที่เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงกับ "บิฮาดะยุ" หรือผิวน้ำที่สวยงาม ที่แห่งนี้ คุณจะได้พบกับท้องฟ้าที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งรับรองโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งญี่ปุ่น แล้วอย่าลืมมาพบกับท้องฟ้าที่สวยงามแห่งนี้กันนะ

ช่วงเช้า ขึ้นรถบัส : นาโกย่า → มะโกเมะ (จำเป็นต้องจองล่วงหน้า) (เดินทางโดยรถยนต์ 1 ชั่วโมงครึ่ง)
ช่วงเช้า เที่ยวชมมะโกเมะ
ช่วงบ่าย มะโกเมะ→ ฮิรายุออนเซน (จำเป็นต้องจองล่วงหน้า)(เดินทางโดยรถยนต์ 30 นาที) และะพักค้างคืนที่ฮิรายุออนเซน
วันที่ 3 ฮิรุกามิออนเซน → โคมากาเนะโรปเวย์ → มัตซึโมโตะ และค้างคืนที่มัตซึโมโตะ

เมื่อขึ้ึ้นโคมากาเนะโรปเวย์แล้วคุณะได้พบกับทางเลื่อนที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น (950 เมตร) และได้ชมความสวยงามของเซนโจจิกิ คุณจะได้ใช่เวลาบนโรปเวย์ประมาณ 7 นาที

ช่วงเช้า รถบัส:ฮิรุกามิออนเซน → มาโกะเมะ(จำเป็นต้องจองล่วงหน้า) (เดินทางโดยรถยนต์ 30 นาที)
ช่วงเช้า รถบัส:มาโกะเมะ → โคมากาเนะ IC(จำเป็นต้องจองล่วงหน้า) (เดินทางโดยรถยนต์ 1 ชั่วโมง)
ตอนเที่ยง ทานอาหารกลางวันที่โคมากาเนะ
ช่วงบ่าย โคมากาทาเคะโรปเวย์(ไม่จำเป็นต้องจองล่วงหน้า)
ช่วงบ่าย รถบัส:โชโด โคมากาเนะ IC→ นากาโนะ มัตซึโมโตะ(จำเป็นต้องจองล่วงหน้า) (เดินทางโดยรถยนต์ 1 ชั่วโมง)
ช่วงเย็น เดินทางถึงมัตซึโมโตะ และเข้าที่พัก
วันที่ 4 มัตซึโมโตะ → นาโกย่า

ที่มัตซึโมโตะคุณจะได้พบกับมรดกวัฒนธรรมแห่งญี่ปุ่น ปราสาทดำมัตสึโมโตะ และพิพิธภัณฑ์ศิลปะมัตซึโมโตะ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีศิลปะของศิลปินชื่อดัง คุซามะ ยาโยอิ และมัตซึโมโตะก็ยังเป็นเมืองที่มีถนนศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเหมาะสมสำหรับการชอปปิง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ช่วงเข้า ท่องเที่ยวในมัตซึโมโตะ
ช่วงบ่าย มัตซึโมโตะ → นาโกย่า (จำเป็นต้องมีการจองล่วงหน้า)(เดินทางโดยรถยนต์ 3 ชั่วโมงครึ่ง)
ตอนเย็น นาโกย่า → เซ็นแทร์

วิธีการใช้

หลังจากที่จองตั๋วรถบัสโชริวโดออนไลน์แล้ว พิมพ์หลักฐานการชำระเงิน เอาเอกสารฉบับนี้กับพาสปอร์ตหรือบัตรไซริวการ์ดไปยื่นที่จุดแลกบัตรเมเท็ตสึเพื่อรับบัตรโดยสาร และเมื่อคุณขึ้นรถบัส อย่าลืมแสดงบัตรรถบัสโชริวโดตัวนี้อีกครั้ง

รถบัสมี 2 ประเภท แบบแรกต้องมีการจองที่นั่งและอีกแบบไม่จำเป็นต้องจอง ซึ่งแบบแรกคุณต้องซื้อตั๋วที่จุดขายตั๋วและแบบหลังคุณแค่เดินขึ้นรถบัสได้ทันที

วิธีการจองบัตรรถบัสโชริวโด

เว็บไซต์สำหรับการจองตั๋ว :

บริษัทท่องเที่ยวในประเทศหลายบริษัทก็จำหน่ายบัตรโดยสารรถบัสโชริวโด และอาจจะมีส่วนลดให้อีกด้วย

วิธีการแล้วบัตรรถบัสโชริโด

หลังจากที่จองตั๋วรถบัสโชริวโดออนไลน์แล้ว พิมพ์หลักฐานการชำระเงิน และเมื่อเอาเอกสารฉบับนี้กับพาสปอร์ตไปยื่นที่จุดแลกบัตรในญี่ปุ่นเพื่อรับบัตรโดยสาร ซึ่งบางแห่งสามารถแลกบัตรได้ทั้ง 3 ประเภท และหลาย ๆ แห่งสามารถแลกได้เพียงบางประเภทเท่านั้น สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

จุดแลกบัตรที่บริการแก่นักท่องเที่ยวผู้ถือบัตรรถบัสโชริวโดและบัตรจองที่นั่งนั้นต่างกัน Centrip ขอแนะนำให้ใช้ศูนย์รถบัสเมเทตสึ (เวลาทำการ 6:40-21:10) ซึ่งคุณสามารถแลกบัตรทั้งสองอย่างได้ในที่เดียว

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางและการจองตั๋วแต่ละแพ็คเกจได้ที่นี่

แพ็คเกจตั๋วเดินทาง เส้นทาง
ทาคายามะ ・ชิราคาวะโก・คานาซาวะ (ทริปท่องเที่ยว 3 วัน) ●นาโกย่า ⇔ ทาคายามะ(รถบัสเมเทตสึ รถบัสโนฮิ รถบัส JR)※จำเป็นต้องจองล่วงหน้า
●นาโกย่า ⇔ ชิราคาวะโก(รถบัสกิฟุ)※จำเป็นต้องจองล่วงหน้า
●กิฟุ ⇔ ทาคายามะ(รถบัสโนฮิ รถบัสกิฟุ) ※จำเป็นต้องจองล่วงหน้า
ทาคายามะ ⇔ ชิราคาวะโก ⇔ คานาซาวะ/ทะคะโอกะ※บางส่วนจำเป็นต้องจองล่วงหน้า
●ทาคายามะ ⇔ ชิราคาวะโก ⇔ คานาซาวะ หรือ โทยามะ(รถบัสโนฮิ รถบัสโฮคุริคุ คานาซาวะ รถบัสโทยามะ)※บางเส้นทางไม่ต้องจองล่วงหน้า
●คานาซาวะ ⇔ โทยามะ(รถบัสโฮคุริคุ คานาซาวะ รถบัสโทยามะ)※จำเป็นต้องจองล่วงหน้า
●คานาซาวะ⇔วะจิมะ(รถบัสโฮคุเท็ตทสึ โอะคุโนะโตะ)
●คานาซาวะ⇔อะนะมิซึ/ซึสึ(รถบัสโฮคุเท็ตทสึ โอะคุโนะโตะ)
●คานาซาวะ⇔ทะคะโอะกะ(รถบัสคะเอะทสึโน)
●โทะยะมะ⇔ทะคะโอะกะ(รถบัสโทะยามะจิเท็ตทสึ)
ทริปท่องเที่ยวแบบครอบคลุมทั้งพื้นที่ (ทริปท่องเที่ยว 5 วัน) ข้อมูลเพิ่มเติมจากทริป 3 วันด้านบน สามารถดูได้ที่ด้านล่าง
●ทาคายามะ ⇔ ฮิรายุ ⇔ มัตซึโมโตะ(รถบัสโนฮิ และอัลปิโก โคทซึ)
●ทาคายามะ ⇔ ฮิรายุ ⇔ ชิโฮทากะ (รถบัสโนฮิ)
●นาโกย่า ⇔ โทยามะ(รถบัสเมเทตซึ รถไฟใต้ดินโทยามะ)※ต้องจองล่วงหน้า
●นาโกย่า ⇔ มัตซึโมโตะ(รถบัสเมเทตซึและอัลปิโก โคทซึ)※ต้องจองล่วงหน้า
●ชิราคาวะโก ⇔โกคายามะ ⇔ทาคาโอกะ (รถบัสคาเอะทซึโน)
●ทาคายามะ ⇔เกะโระ(รถบัสโนฮิ)
●ทาคายามะ ⇔ คามิโอะกะ(รถบัสโนฮิ)
●ชินโฮทากะ ⇔ มัตซึโมโตะ(รถบัสโนฮิ และอัลปิโก โคทซึ)※ เฉพาะวันที่ระบุเท่านั้น
คอร์ส มัตซึโมโตะ,มะโกะเมะ,เทือกเขาแแอล์ปญี่ปุ่น (ทริปท่องเที่ยว 3 วัน) ●นาโกย่า ⇔ อิดะ (รถบัสเมเทตสึ รถชินนัน โคทซึ) ※จำเป็นต้องจองล่วงหน้า
●นาโกย่า ⇔ อินะ/มินาวะ (รถบัสเมเทตสึ รถชินนัน โคทซึ รถบัสอินะ) ※จำเป็นต้องจองล่วงหน้า
●นาโกย่า ⇔ มัตซึโมโตะ/นากาโนะ (รถบัสเมเทตสึ รถอัลปิโก โคทซึ) ※จำเป็นต้องจองล่วงหน้า
●อิดะ ⇔ นากาโนะ (รถอัลปิโก โคทซึ รถชินนัน โคทซึ รถบัสอินะ) ※จำเป็นต้องจองล่วงหน้า
●มัตซึโมโตะ ⇔ นากาโนะ (รถอัลปิโก โคทซึ) ※จำเป็นต้องจองล่วงหน้า มีเฉพาะวันธรรมดา
●อิดะ ⇔ น้ำพุร้อนฮิรุกามิ (รถชินนัน โคททซึ) ※ ไม่จำเป็นต้องจองล่วงหน้า
●โคมากาเมะ ⇔ ชิราบิไดระ (ชูโอะ แอลป์ คังโค รถบัสอินะ)
●ทาคายามะ ⇔ ฮิรายุ ⇔ มัตซึโมโตะ (รถบัสโนฮิ รถอัลปิโก โคทซึ)
●ทาคายามะ ⇔ ฮิรายุ ⇔ชินโฮทากะ (รถบัสโนฮิ)
●ชินโฮทากะ ⇔ มัตซึโมโตะ (รถบัสโนฮิ รถอัลปิโก โคทซึ) ※ มีบริการเพียงบางวันเท่านั้น
●ทาคายามะ ⇔เกะโระ (รถบัสโนฮิ)
●เกะโระ ⇔เกชโชมุระ (รถบัสโนฮิ)
●เกะโระ⇔ คาชิโมะ (รถบัสโนฮิ)
●คาชิโมะ ⇔นาคาทซึกาวะ (รถคิอาเอะนะ โคทซึ)
●นาคาทซึกาวะ⇔มาโกะเมะ(รถคิอาเอะนะ โคทซึ)
●อีนะ ⇔เอะนาเกียว (รถโทโนะ เทตซึโดว)
●กิฟุ ⇔ ทาคายามะ (รถบัสโนฮิและรถบัสกิฟุ) ※ จำเป็นต้องจองล่วงหน้า

สถานที่สำหรับการจองตั๋วรถบัส

นาโกย่า ⇔ ทาคายามะ ศูนย์รถบัสเมเทตซึ ศูนย์ทางท่องเที่ยวรถบัส JR โทไค นาโกย่า เทอร์มินอลรถบัสทาคายามะ
นาโกย่า ⇔ ชิราคาวะโก ศูนย์รถบัสเมเทตซึ เทอร์มินอลรถบัสชิราคาวะโก
กิฟุ ⇔ ทาคายามะ(รถบัสโนฮิ รถบัสกิฟุ) ※จำเป็นต้องจองล่วงหน้า ศูนย์รถบัสเมเทตซึกิฟุ เทอร์มินอลรถบัสทาคายามะ
ทาคายามะ ⇔ ชิราคาวะโก ⇔ คานาซาวะ/ทะคะโอกะ เทอร์มินอลรถบัสทาคายามะ เทอร์มินอลรถบัสชิราคาวะโก สถานีโฮคุเทซึ (คานาซาวะ) ศูนย์จำหน่ายตั๋วคะเอะทสึโน (ทะคะโอกะ)
นาโกย่า ⇔ โทยามะ ศูนย์รถบัสเมเทตซึ ศูนย์จำหน่ายตั๋วโทยามะจิเทตซึ
นาโกย่า ⇔ มัตซึโมโตะ/นากาโนะ ศูนย์รถบัสเมเทตซึ เทอร์มินอลรถบัสมัตซึโมโตะ ศูนย์ให้ข้อมูลสถานีอัลปิโก โคทซึนากาโนะ
นาโกย่า ⇔ อิดะ ศูนย์รถบัสเมเทตซึ สถานที่จำหน่ายตั๋วสถานีอิดะ
นาโกย่า ⇔ อินะ/ มินาวะ ศูนย์รถบัสเมเทตซึ เทอร์มินอลรถบัสอินะ
อินะ/ มินาวะ ⇔ นากาโนะ จุดจำหน่ายตั๋วที่สถานีอินะ ศูนย์ให้ข้อมูลสถานีอัลปิโก โคทซึ นากาโนะ

※รถบัสบางคันของเส้นทางทาคายามะ ⇔ ชิราคาวะโก ไม่จำเป็นต้องจองล่วงหน้า

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่ 1 หลังจากซื้อตั๋วรถบัสโชริวโด สามารถจองที่นั่งทางอินเตอร์เน็ตหรือโทรศัพท์ได้หรือไม่

ผู้ถือตั๋วรถบัสโชริวโดไม่สามารถจองที่นั่งได้ล่วงหน้าทางอินเตอร์เน็ตหรือโทรศัพท์

คำถามที่ 2 สามารถจองที่นั่งได้อย่างไรบ้าง เราสามารถจองที่นั่งได้ช่องซื้อตั๋วเดียวกันได้หรือไม่

บริษัทรถบัสแต่ละแห่งมีช่องซื้อตั๋วที่ต่างกัน ดังนั้น ต้องไปจองตั๋วที่แต่งละบริษัทเจ้าของรถบัส

คำถามที่ 3 หากเดินทางถึงสนามบินนานาชาติจูบุก่อนวันที่ระบุจะเริ่มใช้ตั๋ว จะสามารถแลกตั๋วได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถแลกตั๋วเมื่อไหร่ก็ได้ที่จุดแลกตั๋ว และตั๋วจะไม่เริ่มนับวันการใช้งานจนกระทั่งเริ่มใช้ครั้งแรก

คำถามที่ 4 ฉันสามารถจองตั๋วรถบัสเพียงไม่กี่วันล่วงน้าก่อนเดินทางได้หรือไม่

คุณสามารถจองตั๋วเดินทางล่วงหน้าได้ประมาณ 1เดือนก่อนวันเดินทาง เราแนะนำให้คุณจองตั๋วรถให้เร็วที่สุดเมื่อคุณเดินทางมาถึงญี่ปุ่น

คำถามที่ 5 หากเดินทางมาถึงเซ็นแทร์หลัง 21.00 น. จะยังสามารถแลกตั๋วโดยสารได้หรือไม่

ที่สนามบินนานาชาติจูบุ มีจุดแลกตั๋วอยู่สองจุด ได้แก่
MEITETSU TRAVEL PLAZA / เวลาทำการ 8:30 – 17:30 น.
MEITETSU CHUBU INTERNATIONAL AIRPORT STATION /
เวลาทำการ เปิดบริการพร้อมรถไฟขบวนแรก – (ประมาณตีห้าครึ่ง)~ 8:30, 17:30 – ถึงรถไฟขบวนสุดท้าย(ประมาณ 23:30)

คำถามที่ 6 สามารถแลกบัตรโดยใช้การแสดงหน้าจอมือถือได้หรือไม่

หากมี QR Code สามารถแสดงหน้าจอเพื่อแลกบัตรได้

คำถามที่ 7 สามารถซื้อตั๋วรถบัสโชริวโดในญี่ปุ่นได้หรือไม่

ไม่ คุณจำเป็นต้องซื้อตั๋วจากทางเว็บไซต์ ช่องบริการตั๋วในญี่ปุ่นมีไว้เพื่อบริการการแลกตั๋วเท่านั้น

ตารางเวลาการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากเว็บไซต์ของบริษัทรถบัสแต่ละแห่งเพื่อดูข้อมูลโดยละเอียด

Sponsored by Chubu Centrair International Airport

Related Articles Related Articles