| กองบรรณาธิการCentrip

เดินทางไปด้วย เก็บเงินไปด้วย ! เพียงคุณมีบัตรรถบัสโชริวโดสำหรับการเดินทางในภูมิภาคญี่ปุ่นตอนกลาง2

ตััวอย่างการเดินทาง มัตซึโมโตะ มาโกะเมะ และโคมากาเนะ (ทริปท่องเที่ยว 3 วัน)

วันแรก เดินทางมาถึงเซ็นแทร์ เซ็นแทร์ → นาโกย่า

เราขอแนะนำให้คุณซื้อตั๋วจากเซ็นแทร์ไปนาโกย่า (870 เยน) แทนที่จะใช้ตั๋วรถบัสโชริวโด เพราะว่าจะเป็นการเริ่มนับวันแรกของการเดินทาง

วันที่ 2 เริ่มใช้บัตรรถบัสโชริวโด นาโกย่า → มาโกะเมะ, ค้างคืนที่ฮิรุกามิ ออนเซน

ในอดีตมาโกะเมะเคยเป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่างโตเกียวและเกียวโต และถึงตอนนี้สถานที่แห่งนี้ยังคงบรรยากาศความเป็นเอโดะไว้ ซึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นอย่างมาก

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อขึ้นรถบัสไปยังฮิรุกาเมะออนเซน ที่เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงกับ "บิฮาดะยุ" หรือผิวน้ำที่สวยงาม ที่แห่งนี้ คุณจะได้พบกับท้องฟ้าที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งรับรองโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งญี่ปุ่น แล้วอย่าลืมมาพบกับท้องฟ้าที่สวยงามแห่งนี้กันนะ

08:30-10:05 รถบัส:นากาโนะ → มาโกะเมะ (จำเป็นต้องจองล่วงหน้า)
10:05- มาโกะเมะ
15:05-15:22 มาโกะเมะ → โกมาบะ (จำเป็นต้องจองล่วงหน้า)
16:06-16:19 โกมาบะ → ฮิรุกามิออนเซน (ไม่จำเป็นต้องจองล่วงหน้า) ค้างคืนที่ฮิรุกิมิ
วันที่ 3 ฮิรุกามิออนเซน → โคมากาเนะโรปเวย์ → มัตซึโมโตะ และค้างคืนที่มัตซึโมโตะ

เมื่อขึ้ึ้นโคมากาเนะโรปเวย์แล้วคุณะได้พบกับทางเลื่อนที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น (950 เมตร) และได้ชมความสวยงามของเซนโจจิกิ คุณจะได้ใช่เวลาบนโรปเวย์ประมาณ 7 นาที

10:08-10:35 รถบัส:ฮิรุกามิออนเซน → มาโกะเมะ(จำเป็นต้องจองล่วงหน้า)
11:05-11:58 รถบัส:มาโกะเมะ → โคมากาเนะ IC(จำเป็นต้องจองล่วงหน้า)
12:00-13:00 ทานอาหารกลางวันที่โคมากาเนะ
13:00-15:50 โคมากาทาเคะโรปเวย์(ไม่จำเป็นต้องจองล่วงหน้า)
16:30-17:28 รถบัส:โชโด โคมากาเนะ IC→ นากาโนะ มัตซึโมโตะ(จำเป็นต้องจองล่วงหน้า)
17:28- เดินทางถึงมัตซึโมโตะ และเข้าที่พัก
วันที่ 4 มัตซึโมโตะ → นาโกย่า

ที่มัตซึโมโตะคุณจะได้พบกับมรดกวัฒนธรรมแห่งญี่ปุ่น ปราสาทดำมัตสึโมโตะ และพิพิธภัณฑ์ศิลปะมัตซึโมโตะ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีศิลปะของศิลปินชื่อดัง คุซามะ ยาโยอิ และมัตซึโมโตะก็ยังเป็นเมืองที่มีถนนศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเหมาะสมสำหรับการชอปปิง

ข้อมูลเพิ่มเติม

08:00-14:30 ท่องเที่ยวในมัตซึโมโตะ
14:30-18:00 มัตซึโมโตะ → นาโกย่า (จำเป็นต้องมีการจองล่วงหน้า)
18:00- นาโกย่า → เซ็นแทร์

วิธีการใช้

หลังจากที่จองตั๋วรถบัสโชริวโดออนไลน์แล้ว พิมพ์หลักฐานการชำระเงิน และเมื่อเอาเอกสารฉบับนี้กับพาสปอร์ตไปยื่นที่จุดแลกบัตรเพื่อรับบัตรโดยสาร และเมื่อคุณขึ้นรถบัส อย่าลืมแสดงบัตรรถบัสโชริวโดตัวนี้อีกครั้ง

รถบัสมี 2 ประเภท แบบแรกต้องมีการจองที่นั่งและอีกแบบไม่จำเป็นต้องจอง ซึ่งแบบแรกคุณต้องซื้อตั๋วที่จุดขายตั๋วและแบบหลังคุณแค่เดินขึ้นรถบัสได้ทันที

วิธีการจองบัตรรถบัสโชริวโด

เว็บไซต์สำหรับการจองตั๋ว :

บริษัทท่องเที่ยวในประเทศหลายบริษัทก็จำหน่ายบัตรโดยสารรถบัสโชริวโด และอาจจะมีส่วนลดให้อีกด้วย

วิธีการแล้วบัตรรถบัสโชริโด

หลังจากที่จองตั๋วรถบัสโชริวโดออนไลน์แล้ว พิมพ์หลักฐานการชำระเงิน และเมื่อเอาเอกสารฉบับนี้กับพาสปอร์ตไปยื่นที่จุดแลกบัตรในญี่ปุ่นเพื่อรับบัตรโดยสาร ซึ่งบางแห่งสามารถแลกบัตรได้ทั้ง 3 ประเภท และหลาย ๆ แห่งสามารถแลกได้เพียงบางประเภทเท่านั้น สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

จุดแลกบัตรที่บริการแก่นักท่องเที่ยวผู้ถือบัตรรถบัสโชริวโดและบัตรจองที่นั่งนั้นต่างกัน Centrip ขอแนะนำให้ใช้ศูนย์รถบัสเมเทตสึ (เวลาทำการ 6:40-23:10) ซึ่งคุณสามารถแลกบัตรทั้งสองอย่างได้ในที่เดียว

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางและการจองตั๋วแต่ละแพ็คเกจได้ที่นี่

แพ็คเกจตั๋วเดินทาง เส้นทาง
ทาคายามะ ・ชิราคาวะโก・คานาซาวะ (ทริปท่องเที่ยว 3 วัน) ●นาโกย่า ⇔ ทาคายามะ(รถบัสเมเทตสึ รถบัสโนฮิ รถบัส JR)※จำเป็นต้องจองล่วงหน้า
●นาโกย่า ⇔ ชิราคาวะโก(รถบัสกิฟุ)※จำเป็นต้องจองล่วงหน้า
●กิฟุ ⇔ ทาคายามะ(รถบัสโนฮิ รถบัสกิฟุ) ※จำเป็นต้องจองล่วงหน้า
●ทาคายามะ ⇔ ชิราคาวะโก ⇔ คานาซาวะ หรือ โทยามะ(รถบัสโนฮิ รถบัสโฮคุริคุ คานาซาวะ รถบัสโทยามะ)※บางเส้นทางไม่ต้องจองล่วงหน้า
●คานาซาวะ ⇔ โทยามะ(รถบัสโฮคุริคุ คานาซาวะ รถบัสโทยามะ)※จำเป็นต้องจองล่วงหน้า
●Nagoya⇔Gujo-Hachiman(Gifu Bus)※จำเป็นต้องจองล่วงหน้า
●Kanazawa⇔Anamizu/Wajima(Hokutetsu Okunoto Bus)
●Kanazawa⇔Anamizu/Suzu(Hokutetsu Okunoto Bus)
ทริปท่องเที่ยวแบบครอบคลุมทั้งพื้นที่ (ทริปท่องเที่ยว 5 วัน) ข้อมูลเพิ่มเติมจากทริป 3 วันด้านบน สามารถดูได้ที่ด้านล่าง
●ทาคายามะ ⇔ ฮิรายุ ⇔ มัตซึโมโตะ(รถบัสโนฮิ และอัลปิโก โคทซึ)
●ทาคายามะ ⇔ ฮิรายุ ⇔ ชิโฮทากะ (รถบัสโนฮิ)
●โทยามะ ⇔ สนามบินโทยามะ ⇔ ชินโฮทากะ ⇔ ฮิรายุ(รถบัสโนฮิ รถไฟใต้ดินโทยามะ)
●นาโกย่า ⇔ โทยามะ(รถบัสเมเทตซึ รถไฟใต้ดินโทยามะ)※ต้องจองล่วงหน้า
●นาโกย่า ⇔ มัตซึโมโตะ(รถบัสเมเทตซึและอัลปิโก โคทซึ)※ต้องจองล่วงหน้า
●ชิราคาวะโก ⇔โกคายามะ ⇔ทาคาโอกะ (รถบัสคาเอะทซึโน)
●ทาคายามะ ⇔เกะโระ(รถบัสโนฮิ)
●ทาคายามะ ⇔ คามิโอะกะ(รถบัสโนฮิ)
●ชินโฮทากะ ⇔ มัตซึโมโตะ(รถบัสโนฮิ และอัลปิโก โคทซึ)※ เฉพาะวันที่ระบุเท่านั้น
●คานาซาวะ ⇔ ทาคาโอกะ(รถบัสโฮคุริคุ คานาซาวะ รถบัสคาเอะทซึโน)
●โทยามะ ⇔ ทาคาโอกะ(รถไฟใต้ดินโทยามะ)
มัตซึโมโตะ ・มาโกะเมะ ・โคมากาเนะ (ทริปท่องเที่ยว 3 วัน) ●นาโกย่า ⇔ อิดะ (รถบัสเมเทตสึ รถชินนัน โคทซึ) ※จำเป็นต้องจองล่วงหน้า
●นาโกย่า ⇔ อินะ/มินาวะ (รถบัสเมเทตสึ รถชินนัน โคทซึ รถบัสอินะ) ※จำเป็นต้องจองล่วงหน้า
●นาโกย่า ⇔ มัตซึโมโตะ/นากาโนะ (รถบัสเมเทตสึ รถอัลปิโก โคทซึ) ※จำเป็นต้องจองล่วงหน้า
●อิดะ ⇔ นากาโนะ (รถอัลปิโก โคทซึ รถชินนัน โคทซึ รถบัสอินะ) ※จำเป็นต้องจองล่วงหน้า
●มัตซึโมโตะ ⇔ นากาโนะ (รถอัลปิโก โคทซึ) ※จำเป็นต้องจองล่วงหน้า มีเฉพาะวันธรรมดา
●อิดะ ⇔ น้ำพุร้อนฮิรุกามิ (รถชินนัน โคททซึ) ※ ไม่จำเป็นต้องจองล่วงหน้า
●โคมากาเมะ ⇔ ชิราบิไดระ (ชูโอะ แอลป์ คังโค รถบัสอินะ)
●ทาคายามะ ⇔ ฮิรายุ ⇔ มัตซึโมโตะ (รถบัสโนฮิ รถอัลปิโก โคทซึ)
●ทาคายามะ ⇔ ฮิรายุ ⇔ชินโฮทากะ (รถบัสโนฮิ)
●ชินโฮทากะ ⇔ มัตซึโมโตะ (รถบัสโนฮิ รถอัลปิโก โคทซึ) ※ มีบริการเพียงบางวันเท่านั้น
●ทาคายามะ ⇔เกะโระ (รถบัสโนฮิ)
●เกะโระ ⇔เกชโชมุระ (รถบัสโนฮิ)
●เกะโระ⇔ คาชิโมะ (รถบัสโนฮิ)
●คาชิโมะ ⇔นาคาทซึกาวะ (รถคิอาเอะนะ โคทซึ)
●นาคาทซึกาวะ⇔มาโกะเมะ(รถคิอาเอะนะ โคทซึ)
●นาคาทซึกาวะ⇔อีนะ (รถโทโนะ เทตซึโดว)
●อีนะ ⇔เอะนาเกียว (รถโทโนะ เทตซึโดว)

สถานที่สำหรับการจองตั๋วรถบัส

นาโกย่า ⇔ ทาคายามะ ศูนย์รถบัสเมเทตซึ ศูนย์ทางท่องเที่ยวรถบัส JR โทไค นาโกย่า เทอร์มินอลรถบัสทาคายามะ
นาโกย่า ⇔ ชิราคาวะโก ศูนย์รถบัสเมเทตซึ เทอร์มินอลรถบัสชิราคาวะโก
กิฟุ ⇔ ทาคายามะ ศูนย์รถบัสเมเทตซึกิฟุ เทอร์มินอลรถบัสทาคายามะ
ทาคายามะ ⇔ ชิราคาวะโก ⇔ คานาซาวะ/โทยามะ เทอร์มินอลรถบัสทาคายามะ เทอร์มินอลรถบัสชิราคาวะโก สถานีโฮคุเทซึ (คานาซาวะ) ศูนย์จำหน่ายตั๋วโทยามะจิเทตซึ (โทยามะ)
นาโกย่า ⇔ โทยามะ ศูนย์รถบัสเมเทตซึ ศูนย์จำหน่ายตั๋วโทยามะจิเทตซึ
นาโกย่า ⇔ มัตซึโมโตะ/นากาโนะ ศูนย์รถบัสเมเทตซึ เทอร์มินอลรถบัสมัตซึโมโตะ ศูนย์ให้ข้อมูลสถานีอัลปิโก โคทซึนากาโนะ
นาโกย่า ⇔ อิดะ ศูนย์รถบัสเมเทตซึ สถานที่จำหน่ายตั๋วสถานีอิดะ
นาโกย่า ⇔ อินะ/ มินาวะ ศูนย์รถบัสเมเทตซึ เทอร์มินอลรถบัสอินะ
อินะ/ มินาวะ ⇔ นากาโนะ จุดจำหน่ายตั๋วที่สถานีอินะ ศูนย์ให้ข้อมูลสถานีอัลปิโก โคทซึ นากาโนะ
Nagoya⇔Gujo-Hachiman Meitetsu Bus Center

※รถบัสบางคันของเส้นทางทาคายามะ ⇔ ชิราคาวะโก ไม่จำเป็นต้องจองล่วงหน้า

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่ 1 หลังจากซื้อตั๋วรถบัสโชริวโด สามารถจองที่นั่งทางอินเตอร์เน็ตหรือโทรศัพท์ได้หรือไม่

ผู้ถือตั๋วรถบัสโชริวโดไม่สามารถจองที่นั่งได้ล่วงหน้าทางอินเตอร์เน็ตหรือโทรศัพท์

คำถามที่ 2 สามารถจองที่นั่งได้อย่างไรบ้าง เราสามารถจองที่นั่งได้ช่องซื้อตั๋วเดียวกันได้หรือไม่

บริษัทรถบัสแต่ละแห่งมีช่องซื้อตั๋วที่ต่างกัน ดังนั้น ต้องไปจองตั๋วที่แต่งละบริษัทเจ้าของรถบัส

คำถามที่ 3 หากเดินทางถึงสนามบินนานาชาติจูบุก่อนวันที่ระบุจะเริ่มใช้ตั๋ว จะสามารถแลกตั๋วได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถแลกตั๋วเมื่อไหร่ก็ได้ที่จุดแลกตั๋ว และตั๋วจะไม่เริ่มนับวันการใช้งานจนกระทั่งเริ่มใช้ครั้งแรก

คำถามที่ 4 ฉันสามารถจองตั๋วรถบัสเพียงไม่กี่วันล่วงน้าก่อนเดินทางได้หรือไม่

คุณสามารถจองตั๋วเดินทางล่วงหน้าได้ประมาณ 1เดือนก่อนวันเดินทาง เราแนะนำให้คุณจองตั๋วรถให้เร็วที่สุดเมื่อคุณเดินทางมาถึงญี่ปุ่น

คำถามที่ 5 หากเดินทางมาถึงเซ็นแทร์หลัง 21.00 น. จะยังสามารถแลกตั๋วโดยสารได้หรือไม่

ที่สนามบินนานาชาติจูบุ มีจุดแลกตั๋วอยู่สองจุด ได้แก่
MEITETSU TRAVEL PLAZA / เวลาทำการ 7:00 – 20:00 น.
MEITETSU CHUBU INTERNATIONAL AIRPORT STATION /
เวลาทำการ เปิดบริการพร้อมรถไฟขบวนแรก – 7:00, 20:00 – ถึงรถไฟขบวนสุดท้าย

คำถามที่ 6 สามารถแลกบัตรโดยใช้การแสดงหน้าจอมือถือได้หรือไม่

ไม่่ได้ คุณจะต้องพิมพ์คูปองออกมาและยื่นให้จุดแลกบัตร

คำถามที่ 7 สามารถซื้อตั๋วรถบัสโชริวโดในญี่ปุ่นได้หรือไม่

ไม่ได้ ต้องซื้อตั๋วก่อนเดินทางมาถึงญี่ปุ่น และนำมาแลกตั๋วที่จุดแลกตั๋วในญี่ปุ่นเท่านั้น

คำถามที่ 8 ราคาและเส้นทางของตั๋วรถบัสโชริวโดได้มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2019 สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหน

สำหรับบัตร 3 วัน(ทาคายามะ ชิราคาวะโก และคานาซาวะ) และบัตร 5 วัน จะครอบคลุมพื้นที่เพิ่มมากขึ้นในบริเวณ กุโจ ฮาจิมัง/วาจิมะ/ ซึซึชิ
บัตรรถบัสโชริโดจะมีการปรับราคาขึ้น สำหรับบัตร 3 วัน(ทาคายามะ ชิราคาวะโก และคานาซาวะ) จะปรับราคาจาก 7500 เยนเป็น 8500 เยน สำหรับบัตร 5 วัน จะปรับราคาจาก 13000 เยนเป็น 14000 เยน แต่บัตร 3 วันสำหรับเส้นทางมัตซึโมโตะ มาโกะเมะ และโคมากาเนะ จะไม่มีการปรับราคาจากเดิม

การขยายพื้นที่ที่สามารถใช้ตั๋วรถบัสได้นั้น ทำให้คุณสามารถไปเยี่ยมชมกุโจ ฮาจิมัง ซึ่งมีชื่อเสียงเกี่ยวกับการเต้นกุโจ โอโดริและการทำอาหาร ส่วนวาจิมะมีชื่อเสียงด้านนาข้าวที่สวยงามและซึซึชิเป็นพื้นที่ที่มีทะเลสวยงามอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น หวังว่าคุณจะได้มาเยี่ยมชมความสวยงามของญี่ปุ่นตอนกลางกันนะ !

Sponsored by Chubu Centrair International Airport
Booking.com

Related Articles Related Articles